Texas 2015 Part 1

Saturday, April 11, 2015

EN: In March I was blessed to visit my beloved country again. Yes, I visited America, specifically Texas for 2 weeks. One of my closest friends was getting married and I got to be one of her bridesmaids. It was lovely and I am beyond glad I was able to go. It's true though this vacation was filled with a few unexpected "surprises" :D So let's begin the story:
CZ: V březnu jsem opět měla možnost navštívit moji milovanou zemi. Ano, navštívila jsem Ameriku, konkrétně Texas na 2 týdny. Jedna z mých nejbližších kamarádek se vdávala a já jsem byla jednou z jejích drůžiček. Bylo to úžasné a jsem nesmírně vděčná, že jsem mohla jet. Je ale pravda, že jsem během této dovolené zažila pár nečekaných "překvapení" :D Nuže, začněme s mým příběhem:


EN: At first I flew to London and then straight to Dallas from there. It wasn't that bad considering I only flew 2 flights. (It was a completely different story on the way home but that's for another article ;). It was my first time actually flying through London and even though I didn't get to go explore London, it was still kinda cool.
After I got to Dallas I waited about 45 min for the person who was supposed to pick me up :D He didn't bring a sign with my name so we couldn't find each other. :D (that was the first "surprise" of this trip :D). He was super sweet though because he drove me all the way to Abilene (town about 3 hours away from Dallas), where my friend (= the bride) lives :-)
I spent 5 days in Abilene.
CZ: Nejprve jsem letěla do Londýna a odtamtud pak do Dallasu. Cesta nebyla špatná vzhledem k tomu, že jsem letěla jen 2 lety. (Cesta domů pak ale byla úplně jiný kafe, ale to trošku předbíhám ;). Vlastně jsem přes Londýn letěla úplně poprvé a i když jsem se nedostala ven z letiště, bylo to docela cool, tam přestupovat.
Po příletu do Dallasu jsem ještě čekala asi 45 min na kluka, který mě měl vyzvednout, protože si jaksi zapomněl nápis s mým jménem (ano, nikdy předtím jsme se neviděli :D) - a to bylo takové první "překvapení" během tohoto výletu :D). Nicméně byl moc hodný a odvezl mě až do Abilene (město asi 3 hod vzdálené od Dallasu), kde moje kamarádka (=nevěsta) bydlí :-)
V Abilene jsem strávila prvních 5 dní mého výletu.
EN: My love for Chick-Fil-A is endless! :P The selfie is from Abilene's Hardin-Simmons University which my friend attends.
CZ: Fast food Chick-Fil-A budu asi milovat nadosmrti! A selfie je z Hardin-Simmons Univerzity v Abilene, kterou navštěvuje moje kamarádka.
EN: Apparently you can randomly find these gorgeous notebooks in bookstores in America. Aren't they just stunning? /I also went bowling (won just 1 out of 3 games though :/ shoot :D)/ and went shooting. For the second time in my life and it was great. I love shooting!
CZ: Tyhle krásné sešity můžete očividně náhodně najít v různých knihkupectvích v Americe. Nejsou prostě nejlepší? /Byla jsem si taky zahrát bowling, ale vyhrála jsem jen jednu ze tří her :/ doprčic :D/ a taky jsem si šla zastřílet. Podruhé v životě. A bylo to nejlepší. Miluju střílení!
EN: What a cool bench, huh? It's covered by Texas plates! / I went to Texas so of course there were tons and tons of cowboy boots! / Driving in Abilene.
CZ: To je super lavička, že? Je pokrytá Texaskými poznávacími značkami! / Byla jsem v Texasu, kde samozřejmě můžete narazit na kovbojské boty, všude! / V autě v Abilene.
EN: I made this sign for the wedding :-) / Two days before the wedding we left for Dallas aaaaand for the bachelorette party! And this is my selfie before the bachelorette party / and a selfie with the bride to be!
CZ: Tenhle děkovný nápis jsem vyrobila na svatbu :-) / Dva dny před svatbou jsme odjeli do Dallasu na rozlučku se svobodou. A tohle je selfie těsně před rozlučkou / a selfie s nevěstou!
EN: The first stop - Mexican restaurant - Pappasitos Cantina. NOM!
CZ: První zastávka - mexická restaurace - Pappasitos Cnatina. MŇAM!
EN: The second stop - movie time - went to see Insurgent. Wasn't a really good movie tbh. And I am a fan of Divergent! / The third stop - Bj's - we ordered a pizookie. OMG SO GOOD! It's like a pizza but made from a gigantic cookie with many flavors, topped with A LOT OF ICE - CREAM! So the best ending of a wonderful evening!
CZ: Druhá zastávka - kino - šly jsme na Rezistenci. Ale abych byla upřímná, moc dobrý film to není, a to jsem fanouškem Divergence! / Třetí zastávka - restaurace Bj's - objednaly jsme si "pizookie". Je to něco jako pizza, ale vyrobená ze sušenky s různými příchutěmi. A navrchu je ještě k tomu HODNĚ ZMRZLINY! No prostě nejlepší zakončení večera! 
EN: One day before the wedding, the last stop - ice skating - we went to one shopping center in Dallas. / and they were selling these apples there! So incredibly yummy! I didn't buy one (cause they were crazy expensive :/) but at least tried a bite!
CZ: Den před svatbou poslední zastávka - bruslení - v jednom obchodním centru v Dallasu. / a taky tam prodávali tyhle jablka, která byla neuvěřitelně dobrý! Žádné jsem si nekoupila (protože byla hrozně drahá :/), ale aspoň jsem trošku ochutnala!
EN: The evening before the wedding day it was time for the rehearsal dinner. The food was so delicious! I couldn't believe how good it was! And had a crab cake for the first time in my life. It was like a food heaven!
CZ: Večer před svatebním dnem přišel čas na "rehearsal dinner". Jídlo bylo vynikající. Nemohla jsem uvěřit tomu, jak dobré to bylo! A měla jsem poprvé "crab cake". Bylo to jako takové malé nebe jídla! :DEN: And now you can watch the first video from the trip.
PS: Next article will be about the wedding. But there's a sneak peek from the wedding in the video already :-)
CZ: A teď se můžete podívat na první video z mého výletu.
PS: Příští článek bude o svatbě, ale ve videu už je vlastně něco jako sneak peek ze svatby :-)

You Might Also Like

2 comments

  1. Skvele, snad sis to tam uzila. Pekne foky:)

    www.bridgeofmemories.blogspot.com

    ReplyDelete

Thank you for your comments!
I appreciate it a LOT! ♥♥♥