Texas 2015 Part 2

Sunday, April 26, 2015

EN: I know I promised photos from the wedding for the next article but I am actually waiting for the official ones (not all of them are out yet). So you guys just gotta wait ;)
I decided though to show you the rest of the pictures from my Texas adventure :-)
But before I show you any more pictures, I gotta tell you about the next surprise I experienced during my trip.
So I was supposed to go to Birmingham, Alabama after the wedding. Unfortunately my friend had to cancel on me due to an emergency situation so I ended up going to San Antonio after all. Haha it was a little scary, not knowing where I was going to go for a whole week in the States. But it all worked out perfectly so no worries!
I took a greyhound bus to San Antonio the day after the wedding and stayed there till Saturday morning.
I was initially supposed to take a bus on Friday afternoon. It was supposed to be 20 HOUR DRIVE from San Antonio to Birmingham (Alabama) but my lovely American family bought me a plane ticket from San Antonio to Birmingham! Yay! :-) And that was the last surprise of this trip :-)
Anyways, that week in SA was filled with lots of fun and hang out with friends! :-)
CZ: Vím, že jsem slíbila fotky ze svatby, ale ještě čekám na oficiální (ne všechny byly už zveřejněny a já vás nechci o žádné ochudit). Takže prostě budete muset počkat :D
Rozhodla jsem se ale, že vám ukážu zbytek fotek z mého Texaského dobrodružství :-)
Než se ale vrhneme na fotky, musím vám říct o mém dalším překvapení, které jsem během výletu zažila.
Po svatbě jsem měla navštívit Birmingham v Alabamě, ale moje kamarádka to kvůli nouzové situaci musela zrušit, takže jsem nakonec jela do San Antonia. Abych pravdu řekla, měla jsem trošku strach z toho, že jsem nevěděla, kam na celý týden ve Státech pojedu. Ale všechno dobře dopadlo, takže pohoda! ;)
Jela jsem den po svatbe autobusem společnosti Greyhound z Dallasu do San Antonia, kde jsem zůstala do následující soboty.
Měla jsem původně odjet v pátek odpoledne do Birminghamu. Měla to být 20 HODINOVÁ CESTA autobusem, ale moje nejlepší Americká rodina mi koupila letenku ze San Antonia do Birminghamu! Jupí! :-) A to bylo poslední překvapení tohoto výletu ;)
Nicméně byl tento týden v San Antoniu plný zábavy a pohody s přáteli! :-)

EN: The Dallas Greyhound bus station! / My beloved San Antonio!! / First selfie in San Antonio
CZ: Autobusové nádraží Greyhound v Dallasu / Mé milované San Antonio !! / První selfie v San Antoniu
EN: More selfies! :D and pictures of the lovely interior of the house I was staying at!
CZ: Další selfie! :D a fotky interiéru z domu, ve kterém jsem byla!
EN: Would it even be a trip to America withouth visiting FOREVER 21? Yeah I don't think so ;) / The apartement complex my friend lives in, sooo pretty! / Yoghurt time! / Ice-cream time!
CZ: Co by to byl za výlet do Ameriky, kdybych se nepodívala do FOREVER 21, že? / Bytový komplex, ve kterém bydlí moje kamarádka, je nádherný!!! / Čas na jogurt! / Čas na zmrzlinu!!!
EN: And I also visited my all time favorie coffee house in San Antonio - LOCAL COFFEE! Also my dear friend Grace works there so I went to say hi and took a few pictures of her (and with her ;)
CZ: Taky jsem zavítala do mé nejoblíbenější kavárny v San Antoniu - LOCAL COFFEE! Také tam pracuje moje kamarádka Grace, takže jsem jí přišla pozdravit a nafotit pár fotek ;)
EN: My friend Carly and I went to do a little photoshoot (PS: I can't wait to show you guys the pictures! But that's for another article ;)). And I totally fell in love with my flower crown!
CZ: S kamarádkou Carly jsme jely udělat menší focení (PS: Už se nemůžu dočkat, až vám ukážu fotky!!! Ale ty musí počkat do dalšího článku ;)). No a nejvíc jsem se zamilovala do mé květinové koruny!
EN: There's never enough food, am I right?! ;) First two pictures are of course MEXICAN! YAY! / then there's a carrot cake (too sweet though IMO) / more cakes / SUSHI! / and a cucumber drink (that was waaaay to much alcoholic :D)
CZ: Jídla není nikdy dost, nemám pravdu?! ;) První dvě fotky zachycují jak jinak než MEXICKÉ jídlo! / pak je zde mrkvový dort (který byl na můj vkus až moc sladký :D) / více dortů / SUSHI! / a okurkový nápoj (který byl až moc alkoholický :D)
EN: Love all of my San Antonio friends! And I love to be goofy with them and have my nails done with them! ;)
CZ: Miluju všechny mé kamarády ze San Antonia! A baví mě s nima blbnout a nechat si dělat nechty ;)
EN: Total random pictures I know! So i continued with my hand-lettering and also found Emily Schuman's book totally randomly in a random clothing store! How random :D
CZ: Teď se přesouváme na úplně náhodné fotky :D nic šíleně zajímavého :D já vím ;) Nicméně jsou to fotky mých dalších pokusů o "hand-lettering" a taky jsem úplně náhodou narazila na knížku Emily Schuman v obchodě s oblečením!
EN: And then it was Saturday morning and that meant leaving. I left at 8AM for Dallas and then from Dallas to Birmingham.
CZ: No a v sobotu ráno už přišel čas odletu! Letěla jsem v 8 ráno ze San Antonia do Dallasu a pak z Dallasu do Birminghamu :-)
EN: I flew to Miami in this little tiny plane haha! And then waited about 6 hours for my flight to London. It wasn't really a short time but oh well ;) I then mainly slept in the plane because it was a night for me. And I was flying in a nice new plane with USB and a plug by every single seat! And I also had two seats for myself! YAY!
CZ: Do Miami jsem letěla maličkým letadýlkem :D A počkala si cca 6 hodin na odlet do Londýna. Jo to byla docela doba. V letadle jsem pak spala, protože pro mě byla noc. Nicméně jsem ale zrovna letěla krásným novým letadlem s USB a zásuvkou u každého sedadla a také jsem měla dvě sedačky pro sebe! Juch!
EN: The last flight to Prague from London was 2 hours delayed so I waited 5 hours for it. Oh man! I was so tired and so ready to be finally home. It took me 30 hours to get home but I don't regret anything, this trip was SUCH a blessing!
CZ: Poslední let do Prahy z Londýna byl opožděn o 2 hodiny, takže jsem si počkala asi 5 hodin. Nejvíc mrtvá a připravená být už konečně doma.
Tenhle výlet byl ale úžasným požehnáním a i když byla cesta zpátky 30hodinová, ničeho nelituju! EN: And now I have a second video for you.
PS: stay tuned because I have two more posts from America coming (with pictures of the wedding and pictures from my photoshoot with Carly).
CZ: A teď se můžete podívat na druhé vide, které jsem pro vás udělala ;)
PS: Nezapomeňte, že ještě budou 2 články z USA (o svatbě a focení s kamarádkou Carly).

You Might Also Like

0 comments

Thank you for your comments!
I appreciate it a LOT! ♥♥♥